Technische informatie

Alle masten, zowel licht- als cameramasten, moeten voldoen aan de geldende regelgeving.

Lichtmasten en ook cameramasten worden minimaal ontworpen volgens de NEN-EN 40-3-3:2003. Bij cameramasten is het van belang om nog robuuster te ontwerpen dan de norm voorschrijft. Dit komt de beeldkwaliteit bij harde wind ten goede.

De hierbij geldende windgebieden zijn weergegeven in het onderstaande figuur.

Windgebieden_Nederland